DECRET CHRISTUS DOMINUS SOBRE EL MINISTERI PASTORAL DELS BISBES

PROEMI 1. Crist el Senyor, Fill de Déu viu, que vingué per salvar del pecat1 i per santificar tots els homes, tal com Ell fou enviat pel Pare, envià els seus Apòstols2, als qui santificà, comunicant-los l’Esperit Sant, per tal que ells glorifiquessin el Pare sobre la terra i salvessin tots els homes «per d’edificarSigue leyendo «DECRET CHRISTUS DOMINUS SOBRE EL MINISTERI PASTORAL DELS BISBES»