Objectius de l’any «Família Amoris Laetitia»

El 19 de març de 2021 l’Església celebra 5 anys de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia sobre la bellesa i l’alegria de l’amor familiar.
El mateix dia el Papa Francesc inaugura l’Any “Família Amoris Laetitia”,que acabarà el 26 de juny de 2022, en ocasió de la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma amb el Sant Pare.

www.laityfamilylife.va

1. Difondre el contingut de l’exhortació apostòlica «Amoris Laetitia», per «fer experimentar que l’Evangeli de la família és alegria que omple el cor i la vida sencera» (AL 200). Una família que descobreix i experimenta l’alegria de tenir un do i ser al seu torn un do per a l’Església i la societat, «pot arribar a ser una llum en la foscor del món» (AL 66). I al món d’avui li cal aquesta llum!

2. Anunciar que el sagrament del matrimoni és un do i té en si mateix una força transformadora de l’amor humà. Per això, cal que els pastors i les famílies caminin junts en una corresponsabilitat i complementarietat pastoral, entre les diferents vocacions en l’Església (cf. AL 203).

3. Fer les famílies les protagonistes de la pastoral familiar. Així, es requereix «un esforç evangelitzador i catequètic dirigit a la família» (AL 200), ja que una família deixebla esdevé també una família missionera.

4. Conscienciar els joves de la importància de la formació en la veritat de l’amor i el do de si mateixos, amb iniciatives dedicades a ells.

5. Ampliar la mirada i l’acció de la pastoral familiar perquè esdevingui transversal, incloent-hi els esposos, els nens, els joves, la gent gran i les situacions de fragilitat familiar.

Iniciatives i recursos

1. Fòrum “On estem amb Amoris Laetitia? Estratègies per a l’aplicació de l’exhortació apostòlica del Papa Francesc”, del 9 al 12 de juny de 2021, amb els responsables de les delegacions de pastoral familiar de les conferències episcopals, moviments i associacions familiars internacionals.

2. Projecte “10 Vídeos Amoris Laetitia”: el Sant Pare explicarà els capítols de l’exhortació apostòlica, juntament amb les famílies que donaran testimoniatge d’alguns aspectes de la seva vida quotidiana. Cada mes es difondrà un vídeo per a despertar l’interès pastoral per la família en les diòcesis i parròquies de tot el món.

3. #IamChurch: difusió d’alguns vídeos testimonials sobre el protagonisme eclesial i la fe de les persones amb discapacitat.

4. “En camí amb les famílies”: 12 propostes pastorals concretes per a caminar amb les famílies inspirant-se en Amoris Laetitia.

5. Amb vista a la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma 2022, es conviden a les diòcesis i a les famílies de tot el món a difondre i aprofundir les catequesis que seran distribuïdes per la diòcesi de Roma i a comprometre’s amb iniciatives pastorals en aquest sentit.

6. Celebració d’una Jornada per als avis i les persones grans.

Deja un comentario