Temps Ordinari (Cicle B)

01


DIUMENGE

02


DIUMENGE

El relat de l’Evangeli indica les característiques essencials de l’itinerari de fe. Hi ha un itinerari de fe, que és l’itinerari dels deixebles de tots els temps, també del nostre, a partir de la pregunta que Jesús dirigeix als deixebles que, animats per Juan Bautista, comencen a seguir-li: “Què busqueu?”

03


DIUMENGE

L’Evangeli d’aquest diumenge relata els inicis de la vida pública de Jesús a les ciutats i en els poblats de Galilea.

04


DIUMENGE

L’Evangeli d’aquest diumenge forma part de la narració més àmplia coneguda com la «jornada de Cafarnaún». En el centre del passatge d’avui està l’esdeveniment de l’exorcisme, a través del qual Jesús és presentat com a profeta poderós en paraules i en obres.

05


DIUMENGE

L’Evangeli d’avui ens presenta a Jesús que, després d’haver predicat el dissabte en la sinagoga, cura a molts malalts. Predicar i curar: aquesta és l’activitat principal de Jesús en la seva vida pública. Amb la predicació anuncia el regne de Déu, i amb la curació demostra que és a prop, que el regne de Déu està enmig de nosaltres.

06


DIUMENGE

Una vegada més l’Evangeli ens mostra el que fa Déu davant el nostre mal: Déu no ve a «donar una lliçó» sobre el dolor; no ve tampoc a eliminar del món el sofriment i la mort; ve més aviat a carregar sobre sí el pes de la nostra condició humana, a conduir-la fins a les seves últimes conseqüències, per a alliberar-nos de manera radical i definitiva.

07


DIUMENGE

08


DIUMENGE

Deja un comentario